.: به وب سايت آقاي عيسي سلماني لطف آبادي خوش آمديد : .

رزومه در يك نگاه

بیش از 28 سال سابقه در زمینه های  -
مختلف پژوهش های تاریخی فرهنگی   
.و اجتماعی   
.اثر برگزيده كتاب سال دفاع مقدس    -
.در بخش حقوقي سياسي 1386    
.اثر برگزيده كتاب سال در بخش جنگ    -
. و زندگينامه 1386    
. ناشر نمونه در سال 1386    -

محقق نمونه مركز تحقيقات جهاد  -
سال 1386    
کارشناس ارشد بخش تحقیقات  -
روستایی و اقتصاد کشاورزی مرکز   
تحقیقات کشاورزی منابغ طبیعی   
.خراسان رضوی   
تدریس دروس تخصصی در دانشگاه و  -
.مراکز آموزش عالی   
.مجری طرحهای پژوهشی و مطالعاتی  -
.نویسنده و تدوینگر 10 جلد کتاب  -
ارتباط و همکاری مؤثر با مجامع علمی   -
.پژوهشی و فرهنگی،   

منوی اصلی سایت
دوستان
صندوق پیشنهادات
: با پیشنهادات کارآمد خود مارا یاری نمائید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
پیشنهادات :
...وب سایت در حال ساخت می باشد
CopyRight   IrJob.Ir   Oct 2007